PENDEDAHAN ILMU TEORI & PRAKTIKAL.​

Peserta program ini akan didedahkan dengan ilmu teori dan praktikal melalui 9 modul latihan berstruktur. Kaedah pembelajaran di dalam kelas dan juga di luar kelas.

TUJUAN & MATLAMAT

Peserta program ini akan didedahkan dengan ilmu teori dan praktikal melalui 9 modul latihan berstruktur. Kaedah pembelajaran di dalam kelas dan juga di luar kelas

OBJEKTIF

  • Memberi pendedahan tentang peluang keusahawanan yang besar dan luas dalam bidang pengurusan kewangan.

  • Berkemampuan untuk menjana pendapatan yang lumayan selepas tamat program.
  • Berupaya untuk membina dan mengembangkan empayar perniagaan sendiri.

KUMPULAN SASARAN

Golongan muda berusia 18 – 35 tahun berjiwa KEUSAHAWANAN yang tinggi.

TEMPOH PROGRAM

Setiap individu akan menjalani program ini selama 6 Bulan.

PEMANTAUAN

Individu akan dipantau melalui sistem buku log dan kad laporan yang sistematik serta fasilitator berpengalaman.