VISI

KE ARAH MASYARAKAT YANG CELIK KEWANGAN

MISI

MENYEBARKAN KEPENTINGAN ILMU PENGURUSAN KEWANGAN KEPADA SEMUA LAPISAN MASYARAKAT

NILAI

PATUH SHARIAH

KOMPETEN

INTEGRITI